0
  Prijaviti se

SVEOBUHVATNA IT REVIZIJA

USLUGA

IT Revizija - Zašto izabrati baš nas?

Računala su postala sastavni dio poslovanja i važno je da je poslovni IT sustav ažurnan. Resursi su potrebni kako bi se IT sustab održao u dobrom stanju, a ti se resursi moraju svrsishodno koristiti.

Svrha provođenja sveobuhvatne IT revizije je procjena trenutnog stanja računalnih sustava i njihove opreme (računala, poslužitelji, mrežni uređaji, pisači, multimedijski uređaji, softver itd.), Prepoznavanje uskih grla i pružanje rješenja za njihovo uklanjanje , Revizija je dobra osnova za razvoj IT strategije i planiranje budućih ulaganja u hardver i softver.

Izvješće daje pregled trenutnog hardvera, njegovih mogućnosti, kao i korištenih softverskih aplikacija i srodnih problema. Povrh toga, daje pregled mogućnosti za zaposlenike podagencija da koriste dostupne IT alate u svom svakodnevnom radu, uključujući poštivanje utvrđenih zahtjeva.

Izvještaj će omogućiti menadžmentu da izbjegne usporavanje razvoja poslovnih procesa zbog problema s hardverom i softverom, a istodobno bi se izbjeglo nepotrebno trošenje u industriji.

Rezultati IT revizije

Rezultat revizije je odvojeni dokument za svaku pod-agenciju u kojem se opisuje trenutna situacija, potencijalni problemi i rješenja. Pored toga, izradili bismo sažetak dokumenta koji bi dao pregled informatičke situacije svake od podružnica u cjelini.

Ocjena / Ocjena Opis
Pregled korištenog hardvera Procjena svih računarskih poslova.
Pregled korištenog softvera Opis i ocjena korištenog softvera.
Pregled potreba korisnika računala Ispunjavanje potreba i želja.
Procjena IT infrastrukture Održavanje i perspektiva infrastrukture.
Pregled sigurnosti informacijskog sustava Osnovna sigurnosna kontrola.
Pregled licenci softvera Popis nedostataka u licenci.
Pregled učinkovitosti resursa Procjena upotrebe resursa.
Pregled plana IT razvoja podružnice Procjena razvojnog plana.
Pregled organizacije IT usluga Evaluacija radne učinkovitosti.
Popis glavnih problema Identificiranje ključnih problema.
Procjena dokumentacije Evaluacija IT dokumentacije
Moguća rješenja Opis mogućih rješenja za podružnicu koja će dopuniti ili razviti razvojni plan

Aktivnosti IT revizije

Revizija treba precizirati ciljeve i očekivane rezultate revizije, a zatim provesti revizijske aktivnosti, pripremiti revizijsko izvješće i identificirati moguće buduće događaje.

Radnja Opis
Ispitivanje radnih mjesta računala Ocjena za sva računala. Ocjena osoblja.
Inspekcija infrastrukture Dizajn i perspektiva računalne mreže i Wifi-.a
Pregled tiskarske opreme Trošak i dostupnost opreme za ispis.
Multimedijska recenzija Situacija i potrebe multimedijskih uređaja.
Poslužitelji i poslužiteljski softver Upotreba i mogućnosti poslužitelja. Sigurnosna kopija i UPS.
Pregled aplikativnog softvera Upotreba softvera i nedostaci.
Intervjuiranje korisnika Selektivno intervjuiranje ljudi u različitim ulogama.
Upravljanje intervjuiranjem Upravljanje intervjuiranjem o IT koordinaciji.
Upoznavanje sa svojom IT strategijom Pregled dokumentacije i procjena razvojnog plana.
Pregled licenciranja Provjera i uspoređivanje računa s korištenim softverom.
Outsourced Solutions Koje se usluge nabavljaju?
Pregled organizacije rada Koji su problemi i kako se rješavaju?
Sigurnosna kopija Kako mogu izraditi sigurnosnu kopiju? Radi li?

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.