0
  Prijaviti se

DMCA: Slijedimo postupke DMCA za uklanjanje bilo kojeg sadržaja na bilo kojem web mjestu na poslužiteljima koje posluju SEMOS j.d.o.o., koje objavljuju treće strane i koje krši prava intelektualnog vlasništva. Prijestupniku se može zabraniti komentairanjeje web mjesta. Ako smatrate da bilo koji sadržaj na našoj web stranici krši vaše intelektualno vlasništvo, obratite nam se pomoću donjeg obrasca s posebnim detaljima sadržaja, uključujući:

  • Vaše ime, adresa i elektronički potpis
  • Materijali koji krše pravila i URL gdje se nalaze na našoj web lokaciji
  • Dokaz da imate materijalna prava intelektualnog vlasništva
  • Izjava koju imate u dobroj vjeri da nema pravne osnove za upotrebu sadržaja
  • Izjavu o točnosti obavijesti i, pod kaznenom lažom, da ste ili vlasnik prava intelektualnog vlasništva ili ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika

Ako primimo zahtjev za zaštitu autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) i uklonimo relevantni sadržaj koji ste objavili na našoj web stranici, možete nam poslati povratnu obavijest. Najava na pritužbi mora sadržavati sljedeće podatke:

  • Vaše ime, adresa, telefonski broj i fizički ili elektronički potpis
  • Identifikacija materijala i njegovo mjesto prije uklanjanja
  • Izjava pod lažnom krivicom da je materijal uklonjen pogreškom ili pogrešnom identifikacijom
  • Pretplata pretplata na nadležnost lokalnog saveznog suda, ili ako je u inozemstvu, odgovarajuće pravosudno tijelo.

OBRAZAC - KONTAKTIRAJTE DMCA

.

[super_form id=”3784″]

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.