+38518000520
Tehnička podrška
+385 18000520

iCare paleta usluga

iCare Helpdesk je zadužen za osnovno rješavanje problema korisnika, ali njegova primarna funkcija jepreuzimanje prijave kvara od korisnika i prosljeđivanje INCIDENTA odgovarajućem tehničaru ili sistem administratoru.

  • Telefonska podrška klijenata unutar radnog vremena, vrijeme prijave od 8:30 do 16:30 od ponedjeljka do petka odziv unutar 15min
    Prijave se primaju mailom ili faxom od 00 do 24, sedam dana tjedno, sve prijave koje pristignu nakon radnog vremena se obrađuju slijedeći radni dan
  • Otvaranje INCIDENTA vrši se u aplikaciji koja automatski javlja korisniku o statusu njegovog INCIDENTA
  • HELPDESK služba otvara INCIDENT te određuje odgovarajući profil djelatnika (terenski tehničar,Microsoft tehničar, sistem administrator) po opisu problema i prijavi korisnika.
  • Djelatnik preuzima INCIDENT 2h od dodjeljivanja istog od strane HELPDESKA

HELPDESK služba otvara INCIDENT te određuje odgovarajući profil djelatnika (terenski tehničar, sistemski tehničar, sistem administrator) po opisu problema i prijavi korisnika.
Djelatnik preuzima INCIDENT 2h od dodjeljivanja istog od strane HELPDESKA

iCare Helpdesk Technician se po potrebi korisnika angažira oko telefonske asistencije korisniku tj. HELPDESK preuzima na sebe telefonsko rješavanje problema sa drugim pružateljima usluga koje korisnik koristi (npr. telefonski provider,internet provider i sl.) te na taj način se postiže da korisnik ima jednu kontakt točku za sve svoje IT probleme.

  • Telefonska podrška klijenata unutar radnog vremena vrijeme prijave od 8:30 do 16:30 od ponedjeljka do petaka odziv unutar 15min

Vrijeme odziva tehničara tj. njegov dolazak na lokaciju korisnika je 48h od vremena dodjele INCIDENTA

iCare Field Technician je namijenjen za manje zahtjevne poslove kod korisnika prijevoz opreme od korisnika do ovlaštenog servisa i povratak natrag te spajanje potrebnih kablova u uređaj.

U vrijeme boravka djelatnika kod korisnika dodaje se vrijeme provedeno na putu do korisnika i natrag

Vrijeme odziva sistem tehničara tj. njegov dolazak na lokaciju korisnika je 48h od vremena dodjele INCIDENTA

iCare System Technician na lokaciji rješava nastale probleme na desktop ili notebook računalima i ostale poslove po potrebi korisnika (upgrade, back-up , instalacija OS-a instalacija programa, preseljenje opreme i sl.)

Podrazumijeva uslugu izlaska na teren kod korisnika te pristupanje popravku uređaja ukoliko nije moguće popraviti opremu na licu mjesta oprema će se odnijeti u ugovorni servis ili bilo koji drugi ovlašteni servis.

U vrijeme boravka djelatnika kod korisnika dodaje se vrijeme provedeno na putu do korisnika i natrag.

Vrijeme odziva sistem tehničara tj. njegov dolazak na lokaciju korisnika je 48h od vremena dodjele INCIDENTA

iCare System Administrator na lokaciji rješava nastale probleme i ostale poslove po potrebi korisnika koji su vezani na serverski OS (upgrade, back-up podataka, instalacija OS-a instalacija programa, preseljenje opreme i sl.)
Vrijeme odziva MSA tj. njegov dolazak na lokaciju korisnika je 48h od vremena dodjele INCIDENTA.

Podrazumijeva uslugu izlaska na teren kod korisnika te pristupanje popravku softwarea ili njegovoj nadogradnji.

U vrijeme boravka djelatnika kod korisnika dodaje se vrijeme provedeno na putu do korisnika i natrag.

iCare Remote podrazumijeva uslugu udaljene administracije računala i rješavanje manjih problema na OS-u direktno bez potrebe dolaska na lokaciju korisnika

Prednost udaljene administracije je u tome da se ne obračunava vrijeme koje je tehničaru potrebno da dođe na lokaciju korisnika, pa je samim time ukupna cijena niža od normalnog odlaska na lokaciju korisnika, a i sama reakcija reakcija je brža te je i rješavanje problema brže.

Podešavanje infrastrukture se naplaćuje jednokratno po uređaju.

Preduvjet za ovu uslugu je podešavanje računala i servera da bi se omogućio pristup sa udaljenih lokacija, potrebno je podesiti firewall otvoriti portove i podesiti programe

iCare Eye – ova usluga uključuje stalni nadzor Vaših računala i servera sa ciljem ranog hvatanja i detekcije prvih simptoma promjene funkcionalnosti istih. Primijenjena informatička rješenja i automatizacija omogućuju pouzdan i troškovno prihvatljiv nadzor svakog Vašeg računala i servera.

Informacija o potencijalnom problemu prenosi se Vašoj informatici, Vašem ugovorenom partneru ili direktno Semos HelpDesk centru. Pravovremena informacija omogućuje planiranje intervencije i otklanjanje kvara prije nego nastupi disfunkcija sustava

Osim zadržavanja funkcionalnosti sustava, ovakav način je troškovno povoljniji od interventnih izlazaka na teren i paušalnih troškova na osnovnog ugovora o održavanju sa kratkim rokom odziva.

Da bi sustav javljao sve potrebne obavijesti i da bi se kvalitetno mogao raditi nadzor kod vas se stavlja uređaj koji služi sa skupljanje i slanje obavijesti.

Za ostvarenje udaljenog nadzora potrebno je imati uslugu REMOTE managment računala.

iCare Next Bussines Day podrazumijeva uslugu da će djelatnik izaći na lokaciju korisnika i pristupiti rješavanju problema NBD (sljedeći radni dan) od prijave INCIDENTA HELPDESK službi (vrijeme prijave je radni dan od 8 do 16 sati).

iCare Fast usluga se primjenjuje samo po zahtjevu korisnika naplaćuje se jednokratno po INCIDENTU

Podrazumijeva uslugu da će djelatnik nakon zaprimanja INCIDENTA izaći hitno na lokaciju korisnika i pristupiti rješavanju problema korisnika

iCare Sub Hours usluga se koristi za planske operacije (migracije korisnika, postavljanje novih servera i sl.) tj. korisnik može zakupiti određeni broj radnih sati (po želji korisnika) te ih iskoristiti u tekućem mjesecu.

Cijene su iskazane kao postotak sa kojim se umanjuje osnovna cijena sata rada.

Privacy Settings
Ime Omogućeno
Kolačići
Kolačiće koristimo kako bismo vam pružili bolji doživljaj web mjesta.
WooCommerce
WooCommerce koristimo kao sustav za kupovinu. Za košaricu i obradu narudžbe pohranjuju se 2 kolačiće: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart. Ovi kolačići su strogo neophodni i ne mogu se isključiti.
x

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.